Controleer de huurverhoging 2024

Met deze check controleer je of het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2024 voldoet aan de wettelijke eisen. De check geldt voor zelfstandige woonruimte met een gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurprijs.

Blijkt uit de check dat je met succes bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Dan krijg je een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je hebt een goede reden om bezwaar te maken.
Klik op >volgende voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
De huurcommissie of rechter heeft een nu nog geldende huurverlaging wegens onderhoudsgebreken uitgesproken. Gedurende deze periode kan de huur niet worden verhoogd. Daarvoor zullen eerst de gebreken moeten zijn hersteld.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
De huurverhoging is niet toegestaan, want bij een all-in huur is de kale huurprijs niet bekend. Om deze reden kun je bezwaar maken.
De huurverhoging is niet toegestaan, want bij een all-in huur is de kale huurprijs niet bekend.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Het voorstel is te laat verstuurd. Daarom kun je bezwaar maken. Je verhuurder moet de huurverhoging dan uitstellen. Misschien zijn er ook nog bezwaarredenen die ervoor zorgen dat de huurverhoging helemaal niet door mag gaan. Na het beantwoorden van alle vragen zie je een bezwaarbrief met alle redenen die voor jou gelden.
De huurverhoging is te laat aangekondigd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Toelichting
Na verbetering van je huurwoning (renovatie) is een huurverhoging meestal toegestaan. De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli staat hier los van. Volgens wettelijke regels mag die ook worden gevraagd aan huurders die na renovatie een hogere huur zijn gaan betalen.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Toelichting
Als je korter dan een jaar geleden in je huidige woning bent komen wonen, is een huurverhoging per 1 juli 2024 gewoon toegestaan. Daarna mag het pas weer op 1 juli 2025.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Het voorstel voldoet niet aan de wettelijke eisen. Om die reden kun je schriftelijk bezwaar maken bij je verhuurder. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Toelichting
Als je in 2022 per 1 juli huurverhoging kreeg, en in 2023 later dan per 1 juli (bijvoorbeeld per 1 september) dan mag de huur in 2024 toch weer per 1 juli omhoog. Dit is bedoeld om de verhuurder de mogelijkheid te bieden weer in het jaarlijkse ritme van een huurverhoging per 1 juli terug te keren.
De huurprijs wordt binnen 12 maanden na ingang van de vorige huurverhoging opnieuw verhoogd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.

Als je niet weet hoeveel punten je woning heeft kan deze check niet berekenen wat de maximaal toegestane huurprijs van de woning is. Er valt dan niet te controleren of je bezwaar kunt maken vanwege een te hoge huur.

Het antwoord op deze vraag is verplicht.

Bereken het aantal punten van je woning op de website van de Huurcommissie. Keer daarna terug naar deze site en doe de check opnieuw.


start de check opnieuw

Het ingevoerde aantal punten klopt niet
Het aantal punten moet tussen de 40 en 250 liggen.
Maximaal toegestane huurprijs volgens puntenstelsel
Vul zowel je huidige als je nieuwe huurprijs in.

Maximaal toegestane huurprijs volgens puntenstelsel


Huurverhogingspercentage
Percentage verschijnt na invullen oude en nieuwe huurprijs.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Als er géén inkomensindicatie is meegestuurd en de huurprijs onder de € 300 ligt mag je verhuurder maximaal € 25 huurverhoging vragen. Je verhuurder vraagt meer dan € 25. Die huurverhoging is niet toegestaan. Je kunt met succes bezwaar maken. Na het beantwoorden van alle vragen zie je een bezwaarbrief met alle redenen die voor jou gelden.
Voorstel voldoet niet
Als er géén inkomensindicatie is meegestuurd mag je verhuurder maximaal 5.8% huurverhoging vragen. Je verhuurder vroeg meer dan 5.8%. Daarom is de huurverhoging niet toegestaan. Je kunt met succes bezwaar maken. Na het beantwoorden van alle vragen zie je een bezwaarbrief met alle redenen die voor jou gelden.
Het huurverhogingspercentage is hoger dan wettelijk toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Als er géén inkomensindicatie is meegestuurd en de huurprijs onder de € 300 ligt mag je verhuurder maximaal € 25 huurverhoging vragen. Je verhuurder vraagt meer dan € 25. Die huurverhoging is niet toegestaan. Je kunt met succes bezwaar maken. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Voorstel voldoet niet
Als er géén inkomensindicatie is meegestuurd mag je verhuurder maximaal 5.8% huurverhoging vragen. Je verhuurder vroeg meer dan 5.8%. Daarom is de huurverhoging niet toegestaan. Je kunt met succes bezwaar maken. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Het huurverhogingspercentage is hoger dan wettelijk toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Als de inkomensindicatie niet klopt (een hoger inkomen aangeeft dan je in werkelijkheid had) kun je bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
De inkomensindicatie over 2022 klopt niet. Mijn inkomen in dat jaar was lager.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Als de inkomensindicatie niet klopt kun je bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
De inkomensindicatie over 2022 klopt niet. Ons (gezamenlijke)inkomen in dat jaar was lager
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je inkomen in 2023 was lager dan € 52.753. Daarom kun je met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
In 2023 was mijn inkomen lager dan € 52.753. Een inkomensafhankelijke huurverhoging is daarom niet toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je inkomen in 2023 was lager dan € 62.191. In dat geval kun je met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 50 euro. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
In 2023 was mijn inkomen lager dan € 62.191. Een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 50 euro is daarom niet toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Jullie (gezamenlijke) inkomen in 2023 was lager dan € 61.046. Daarom kun je met succes bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
In 2023 was ons (gezamelijke) inkomen lager dan € 61.046. Een inkomensafhankelijke huurverhoging is daarom niet toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Jullie (gezamenlijke) inkomen in 2023 was lager dan € 82.921. Dan kun je met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 50 euro. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
In 2023 was ons (gezamenlijke) inkomen lager dan € 82.921. Een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 50 euro is daarom niet toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet misschien niet
Chronisch zieken en gehandicapten die aan specifieke, door de overheid opgestelde criteria voldoen hoeven geen inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. We leggen die criteria in een aantal stellingen aan je voor.

Een gedetailleerde beschrijving van de regeling lees je in de Staatscourant 2014, nr. 37003 en Staatscourant 2016, nr. 9756.

Als je huishouden wordt uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging is de reguliere huurverhoging (maximaal 5,8%) van toepassing.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb een chronische ziekte/handicap en krijg minstens 10 uur per week verzorging/verpleging. Daarbij heb ik een indicatie waarin staat dat deze zorg minimaal 1 jaar nodig is. Daarmee voldoe ik aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb een chronische ziekte/handicap en mijn woning is daarop aangepast. Daar heb ik ook een WMO- of WVG-beschikking voor. Daarmee voldoe ik aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb een chronische ziekte/handicap en een indicatie voor ADL-assistentie. Daarmee voldoe ik aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb een chronische ziekte of handicap. Ik heb een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar wordt thuis verzorgd. Daarmee voldoe ik aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik ben blind. Mijn (huis)arts kan dat schriftelijk bevestigen. Daarmee voldoe ik aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet misschien niet
Chronisch zieken en gehandicapten die aan specifieke, door de overheid opgestelde criteria voldoen hoeven geen inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. We leggen die criteria in een aantal stellingen aan je voor.

Een gedetailleerde beschrijving van de regeling lees je in de Staatscourant 2014, nr. 37003 en Staatscourant 2016, nr. 9756.

Als je huishouden wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging is de reguliere huurverhoging (maximaal 5,8%) nog steeds van toepassing.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb / mijn medebewoner heeft een chronische ziekte/handicap en krijg(t) minstens 10 uur per week verzorging/verpleging. Er is een indicatie waarin staat dat deze zorg minimaal 1 jaar nodig is. Daarmee voldoen we aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging..
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Onze woning is aangepast op de chronische ziekte/handicap van mij / mijn medebewoner. Daar hebben we ook een WMO- of WVG-beschikking voor. Daarmee voldoen we aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb / mijn medebewoner heeft een chronische ziekte/handicap en een indicatie voor ADL-assistentie. Daarmee voldoen we aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik heb / mijn medebewoner heeft een chronische ziekte of handicap. Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar er is sprake van verzorging thuis. Daarmee voldoen we aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Je kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Je krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan je verhuurder.
Ik ben/ mijn medebewoner is blind. De (huis)arts kan dat schriftelijk bevestigen. Daarmee voldoen we aan de criteria die de overheid stelt om te worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
  • Het huurverhogingsvoorstel is niet correct
  • Wij adviseren je daarom op de volgende manier bezwaar te maken tegen de huurverhoging.
  • Omdat de kale huurprijs niet bekend is valt niet te controleren of je te veel huur betaalt en of de huurverhoging correct is.
Wij adviseren het volgende:
  1. Maak bezwaar tegen de huurverhoging, door je verhuurder een brief te sturen. Onderstaand vind je een voorbeeldtekst.
  2. Vraag je verhuurder om de huurprijs te splitsen in kale huur, servicekosten en nutsvoorziening. Dat doe je met deze modelbrief van de Huurcommissie

Ook zonder huurverhoging betaal je al een huurprijs die hoger is dan wettelijk toegestaan. Via de Huurcommissie kun je huurverlaging afdwingen. Daarnaast kun je met succes bezwaar maken tegen de aankomende huurverhoging.

Brief aan de verhuurder

Stuur de verhuurder een brief waarin je bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Dit hoeft niet aangetekend. Zorg dat je verhuurder de brief ontvangen heeft voordat de huurverhoging ingaat. Je kunt de volgende voorbeeldtekst gebruiken.Geachte heer of mevrouw ....... (eventueel naam)

Naar aanleiding van het door mij op ....... (datum) van u ontvangen voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2024, laat ik u bij deze weten dat ik hiermee niet akkoord ga. Om die reden zal ik met ingang van de betreffende datum aan u mijn huidige huurprijs blijven voldoen.

De reden(en) voor mijn bezwaar:


Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


start de check opnieuw

  • Huurverhoging toegestaan. Wat nu?
  • Afgaand op je antwoorden voldoet het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen. Formeel is de huurverhoging toegestaan.

Bezwaar maken heeft in dit geval niet zoveel zin. De kans dat je in de bezwaarprocedure gelijk krijgt is nihil. Na verloop van tijd moet je de huurverhoging toch betalen, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2024. Daar komt nog 25 euro aan legeskosten bij, als de Huurcommissie zich over je bezwaar gaat buigen en je in het ongelijk stelt.

Wil je toch bezwaar maken, dan kan dat op twee manieren:
 

  1. Je stuurt een bezwaarschrift aan je verhuurder en blijft de oude huurprijs betalen. De verhuurder is dan verplicht de Huurcommissie te vragen de redelijkheid van de huurverhoging te beoordelen.
  2. Je stuurt géén bezwaarschrift, maar blijft de oude huurprijs betalen. Je verhuurder moet dan binnen 3 maanden na ingangsdatum van de huurverhoging een aangetekende brief sturen, waarin je wordt verzocht alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Als je de aangetekende brief niet op tijd ontvangt, hoef je de huurverhoging niet te betalen. Ontvang je die wel op tijd, maar gaat je nog steeds niet akkoord met de huurverhoging, dan zul je binnen 4 maanden na ingangsdatum van de huurverhoging zélf een bezwaarschrift bij de Huurcommissie moeten indienen.

Als de Huurcommissie je bezwaar afwijst, kost je dat 25 euro aan legeskosten.


Wil je persoonlijk advies? Bel dan met de Huurderslijn, de servicelijn voor Woonbondleden. De Huurderslijn (020-5517755) is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00. Om advies te krijgen moet je wel lid zijn van de Woonbond. Als je nog geen lid bent kun je dat tijdens het telefoongesprek worden. Of koop een lidmaatschap op woonbond.nlstart de check opnieuw